จากเดิมที่ Twitter มีการจำกัดเรื่องความยาวของข้อความที่ส่งผ่าน Direct Message ไว้ที่ 140 ตัวอักษร วันนี้ได้มีการอัพเดตฟังก์ชั่นใหม่ยกเลิกการกำหนดความยาวแล้ว โดยสามารถส่งข้อความ Direct Message ได้แบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะมีความยาวตัวอักษรน้อยกว่าหรือมากกว่า 140 ตัวอักษรก็ตาม ซึ่งการยกเลิกนี้จะทยอยใช้ได้กั

Read More