จากปัญหาอุปกรณ์ Chromecast ทำให้เราเตอร์ Wi-Fi สัญญาณหายเป็นระยะนั้น Google ได้ประกาศบน Google Home Help แล้วว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีการส่งแพคเกจผ่านเครือข่าย Wi-Fi มากผิดปกติ โดยจะเกิดกับวง Wi-Fi ที่มีอุปกรณ์ Android ซึ่งจะเกิดกับเราเตอร์บางรุ่น หรือบางสถานการณ์ เท่านั้น นอกจากจะบอกให้ทราบถึงสาเหต

Read More