ถ้าจะพูดถึง IDC ในประเทศไทย เราก็คงจะคิดถึงอยู่ไม่กี่เจ้า เช่น CAT IDC, CSLoxinfo, INET เป็นต้น และ IDC หน้าใหม่อย่าง True ก็เข้ามาเล่นตลาดนี้ด้วย ซึ่งล่าสุด True IDC ก็ได้ผ่านมาตรฐานการรับรอง EGA ในระดับ Tier 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการจะได้ระดับ 3 นั้น จะต้องประกอบไปด้วย ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน มีอุป

Read More