หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนั้น เริ่มมีบทบาทหรือความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน อย่างในประเทศญี่ปุ่นผู้ผลิตหุ่นยนต์ Robear หุ่นยนต์หมี ที่เอาคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ขยับตัวลำบากนั้น ก็กำลังเข้าสู่อนาคตของการมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยเร

Read More