แม้ Red Hat จะมีดีลซื้อขายกิจการกับ IBM อยู่ แต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเสร็จสิ้น ดังนั้น Red Hat จึงยังถือเป็นบริษัทอิสระอยู่ และสามารถเข้าซื้อกิจการอื่นได้ ตอนนี้ Red Hat ประกาศเข้าซื้อบริษัท NooBaa ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการสตอเรจข้าม Cloud เนื่องจากบริษัทมีการจัดการข้อมูลแบบกระจายตั

Read More