หลายคนสงสัยเรื่องของการไรท์แผ่น CD/DVD ว่าการใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกันจะส่งผลเรื่องประสิทธิภาพที่แตกต่างกันหรือไม่ เราคงต้องบอกถึงความเป็นจริงที่ว่า “มันไม่ต่างกันเลย” แต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไร? การที่เราสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มันคือความวิเศษขอ

Read More