ผู้ใช้งาน Windows รีบเข้ามาฟังทางนี้เลย เนื่องจาก Microsoft ได้ออกอัพเดตแพทซ์อุดช่องโหว่ขนาดใหญ่ พร้อมกับ Patch Tuesday ซึ่งเป็นช่องโหว่ของ System Call บน Windows ในไฟล์ win32k.sys ที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ระดับสูงได้ ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบโดย Google ซึ่งพบช่องโหว่จากการโจมตีของกลุ่มแฮกเกอร์ร

Read More