ว้าว!!! ฟีเจอร์ใหม่ของ LINE สนทนาด้วยเสียงแบบกลุ่ม สามารถรองรับการสนทนาร่วมกันได้สูงสุดถึง 200 คนเลยทีเดียว ฟีเจอร์นี้ได้เปิดให้ผู้ใช้งานบางประเทศทดสอบเท่านั้น ยกเว้น ไทย, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน และญี่ปุ่น อาจจะเนื่องจากประเทศดังกล่าวเป็นฐานลูกค้าหลักของ LINE การปล่อยให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นฐานลูกค้าหลั

Read More

จากเดิมที่ Twitter มีการจำกัดเรื่องความยาวของข้อความที่ส่งผ่าน Direct Message ไว้ที่ 140 ตัวอักษร วันนี้ได้มีการอัพเดตฟังก์ชั่นใหม่ยกเลิกการกำหนดความยาวแล้ว โดยสามารถส่งข้อความ Direct Message ได้แบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะมีความยาวตัวอักษรน้อยกว่าหรือมากกว่า 140 ตัวอักษรก็ตาม ซึ่งการยกเลิกนี้จะทยอยใช้ได้กั

Read More