สำหรับฟีเจอร์ Letter Sealing หรือฟีเจอร์เข้ารหัสข้อความ ได้มีการเปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 แล้ว ซึ่งจะถูกใช้เป็นค่าดีฟอลต์ใน LINE เลยด้วย แต่ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขค่าในหน้า Settings และ Chats & Voice Calls ได้ ล่าสุด LINE ได้ทำการอัพเกรดเพิ่มให้กับฟีเจอร์ Letter Sealing โดยเริ่มให้ม

Read More