ยังไงกันเนี่ย เมื่อ Intel อินเดียได้นำข้อมูลของ Core i7-8809G ขึ้นเว็บ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทาง Intel เองบอกเพียงว่าจะใช้ส่วนกราฟฟิกของ AMD เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้เผยรายละเอียดใดๆ เลย สำหรับข้อมูลของ Core i7-8809G ดังนี้ เป็น CPU 4 core 8 trade รองรับแรม DDR4-2400 ใช้ส่วนกราฟฟิกทั้ง Int

Read More