ช่วงที่ผ่านมา Instagram ได้ตัดการเชื่อมต่อกับ Giphy แพลตฟอร์มรวมรูป GIF ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใส่รูป GIF ใน Stories ได้ เนื่องจากพบว่ามีภาพการล้อเลียนและเหยียดสีผิวอยู่ ล่าสุด Instagram กลับมาเปิดใช้งาน GIF ผ่าน Giphy อีกครั้งแล้ว เนื่องจากทาง Giphy ได้ทำการแก้ไขระบบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยบอกว่าเกิด

Read More