เมื่อมีแต่ผู้ที่สนใจจะลงโฆษณากับทาง Facebook มากขึ้นทุกๆวัน จนทำให้มีการแข่งขันกันที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆ ทาง Facebook จึงพัฒนาระบบโฆษณาแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถที่จะส่งข้อความโฆษณาหาลูกค้าผ่านช่องทางของ Facebook Messenger ได้โดยตรง ซึ่งมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อความจะถึงผู้ใช้งาน Facebook

Read More