ผู้ใช้งานหลายๆท่านที่ใช้งานโปรแกรมประเภท Cloud Storage อยู่ก็จะเจอปัญหาเรื่องของทำให้อินเตอร์เน็ตช้าบ้างเป็นบางเวลา เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมีการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลนั้นอัพเดตไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นๆ สำหรับวิธีการตั้งค่าโปรแกรม Dropbox ให้ทำกา

Read More