หลังจากที่ DELL ได้เข้าซื้อกิจการของทาง EMC ผู้ผลิต Storage Server มาแล้ว ก็ได้ออกตัว Hardware ใหม่ล่าสุดในรุ่น VxRail และ VxRack ซึ่งจะใช้ Hardware ภายใต้ DELL PowerEdge แทนของเดิมทั้งหมด ซึ่งจุดเด่นของการรวมตัวของ 2 บริษัทและเครื่องใหม่ในครั้งนี้ก็คือ การขยาย Hardware ในลักษณะของ Scale-Out หมายถึง

Read More