DuckDuckGo เสิร์ชเอนจินที่เน้นและให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มาตลอด ได้ประกาศใช้งาน MapKit JS ของ Apple เพื่อนำเฟรมเวิร์คของ Apple Maps มาใช้แสดงผลการค้นหา ทั้งการอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของผลการค้นหา และการแสดงแผนที่ใหญ่ สำหรับเหตุผลที่ใช้เพราะเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดย DuckD

Read More