Apple ระบุว่าพบเหตุการณ์ปลั๊กสามขา ที่มากับ Mac, อุปกรณ์ iOS ในปี 2003-2010 และเซ็ทหัวแปลงปลั๊ก World Travel Adapter Kit มีชิ้นส่วนพลาสติกแตกออกแล้ว 6 ครั้ง ทั่วโลก หากมีการแตกออกจนถึงเนื้อโลหะ และเราไปสัมผัสบริเวณนั้นเข้า ก็จะทำให้มีความเสี่ยงโดนไฟดูดได้ Apple จึงได้ประกาศเรียกคืนปลั๊กแบบสามขาดังกล

Read More