ปัจจุบันจะเห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อย่างเช่น Google ที่ขึ้นแท่นในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ และที่กำลังจะตาม Google มาก็ได้แก่ Amazon เพราะมีแผนจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้มากที่สุด ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดังเก็บสินค้าของตัวเอง ซึ่งในปีนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะ

Read More