AIS Fibre

จากเหตุการณ์ณ์ที่อินเตอร์เน็ตของ AIS Fibre ล่ม เมื่อวันที่ 26 กันยายน ตั้งแต่ช่วง 22.00 น. ถึง 24.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด AIS ได้ออกมาตรการเยียวผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบแล้ว สำหรับลูกค้า AIS Fibre ลดค่าบริการเป็นเวลา 3 วัน ทุกแพคเกจ ลูกค้าโทรศัพท์เ

Read More