บริการจองร้านอาหารระหว่างท่องเที่ยวบนแอพ Airbnb เปิดให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว มีร้านอาหารให้เลือกใน 16 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯเลยทีเดียว เป็นบริการจาก Resy ซึ่ง Airbnb ได้ลงทุนไป 13 ล้านดอลลาร์ การใช้บริการก็เพียงแค่ เข้าไปในแอพ Airbnb ซึ่งจะมีแท็บใหม่สำหรับร้านอาหารขึ้นมา ทำการค้นหาร้านได้ตามแนวอาหาร,

Read More