จากที่ Hong Kong Monetary Authority หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารฮ่องกง ได้ปรับแนวทางการยืนยันตัวตนจากการใช้รหัสผ่านมาใช้เทคโนโลยีโอเมตริกซ์ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ, รูม่านตา หรือการใช้เสียง เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดธนาคารฮ่องกงก็เริ่มจะใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยเสียงแทนรหัสผ่านแล้ว โดยเริ่มจ

Read More