การแปลงไฟล์ หมายถึง การที่เราทำการแปลงข้อมูลจากรูปแบบ (Type) หนึ่ง ไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งข้อมูลนั้นก็จะเหมือนๆเดิม เช่น วีดิโอก็สามารถดูได้เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าตามสกุลมันต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็น MKV, MP4, AVI เป็นต้น หรือหากเป็นไฟล์เพลง ก็จะเป็น MP3 เป็นต้น รวมโปรแกรมแปลงไฟล์ จากเว็บไซต์ DownloadDD

Read More