ถ้าจะกล่าวถึงยุคสมัยก่อนกับสมัยนี้ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะสมัยก่อนกว่าข้อมูลข่าวสารจะมาถึงเราต้องใช้เวลานานพอสมควร และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารก็มีน้อยมาก แต่ปัจจุบันมีช่องทางให้เราสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากมายหลายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละช่องทางอาจจะไม่เหมือนกั

Read More