จากการที่มีบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ได้ร้องเรียนว่า WhatsApp มีการให้บริการโทรด้วยเสียงฟรี ซึ่งผิดกฎหมายของประเทศบราซิล ที่ระบุว่ารัฐบาลจะต้องตรวจสอบการสนทนาผ่านเสียงได้ เรื่องนี้ทำให้ศาลบราซิลมีคำสั่งบล็อกการเข้าถึง WhatsApp ทั่วประเทศ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เนื่องจากได้มีการติดต่อเพื่อสอบถ

Read More