iFixit เว็บไซต์ที่ชอบงัดแงะหรือแกะอุปกรณ์ IT ออกใหม่มาโชว์ให้เราได้เห็น เพื่อวิเคราะห์ชิ้นส่วนภายใน รวมถึงประเมินความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ IT นั้นๆ ล่าสุด iFixit ได้เปิดตัวชุดเครื่องมือ Essential Electronics Toolkit มีทั้งไขควงหัวแบบต่างๆ ที่แงะ และตัวดูดจอออกจากแท่น ซึ่งเหมาะมากสำหรับนำมาใช้ซ่อ

Read More