สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศชัดเจนแล้วว่า ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีโครงการ ICO ไหนที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน จึงแจ้งให้นักลงทุนทั้งหลายควรมีความละมัดละวังในการลงทุนใน ICO ที่ระดมทุนไปทำกิจการต่างๆอย่างมาก เนื่องจากพวก ICO เหล่านี้ไม่ได้ผ่านก

Read More