Goolge Clips คือกล้องขนาดเล็กที่ใช้ AI ช่วยในการเลือกถ่ายช่วงเวลาที่สำคัญ เปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ขายในราคา 249 ดอลลาร์ ล่าสุดพบว่า Google ได้ทำการถอด Google Clips ออกจากหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว เหตุผลคงไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะจากการรีวิวก็พบไม่น่าประทับใจเลย เพราะกล้องทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

Related Posts