ผู้ผลิตชิปเจรจาพูดคุยและล็อบบี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ให้ผ่อนปรนแบน Huawei

จากเหตุการณ์การแบน Huawei ทำให้ผู้ผลิตชิปในสหรัฐ ต้องมีการเจรจาพูดคุยและล็อบบี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อให้ผ่อนปรนการแบน Huawei ซึ่งในนั้นก็มี Qualcomm และ Intel ด้วย ซึ่งการโต้แย้งดังกล่าวไม่ใช่เพื่อช่วย Huawei แต่อย่างใด แต่เป็นการช่วยบริษัทและคนอเมริกันต่างหาก เนื่องจากเห็นว่าชิ้นส่วนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคง ดังที่สหรัฐแบน Huawei ในเรื่องนี้เลย

Related Posts