Apple เรียกคืนปลั๊กแบบสามขา เสี่ยงพลาสติกแตกและไฟดูดได้

Apple ระบุว่าพบเหตุการณ์ปลั๊กสามขา ที่มากับ Mac, อุปกรณ์ iOS ในปี 2003-2010 และเซ็ทหัวแปลงปลั๊ก World Travel Adapter Kit มีชิ้นส่วนพลาสติกแตกออกแล้ว 6 ครั้ง ทั่วโลก หากมีการแตกออกจนถึงเนื้อโลหะ และเราไปสัมผัสบริเวณนั้นเข้า ก็จะทำให้มีความเสี่ยงโดนไฟดูดได้

Apple จึงได้ประกาศเรียกคืนปลั๊กแบบสามขาดังกล่าวที่ใช้ในประทศ อังกฤษ, สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยสามารถติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตของ Apple หรือ ร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple โดยตรง เพื่อขอเปลี่ยนเป็นหัวปลั๊กแบบใหม่ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Related Posts