Google เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐในโปรเจ็ค Marven

Google ยืนยันข่าวว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในโปรเจค Marven จริง ทำให้ทางกระทรวงกลาโหมเชื่อมต่อ API ของ TensorFlow ได้ หรือก็สามารถใช้ AI วิเคราะห์วัตถุและยานพาหนะจากภาพฟุตเทจของโดรนได้ นั่นเอง เรื่องนี้ทำให้วิศวกรที่ดูแลปัญญาประดิษฐ์ของ Google บางคนไม่พอใจอยู่ไม่น้อยเลย แม้ Google จะออกมาบอกว่า เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เกี่ยวข้องกับสงครามและการสู้รบแต่อย่างใด

Related Posts