Facebook เตรียมเพิ่มโฆษณาที่สามารรถส่งตรงหาผู้ใช้งานผ่านทาง Messenger ได้โดยตรง

เมื่อมีแต่ผู้ที่สนใจจะลงโฆษณากับทาง Facebook มากขึ้นทุกๆวัน จนทำให้มีการแข่งขันกันที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆ ทาง Facebook จึงพัฒนาระบบโฆษณาแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถที่จะส่งข้อความโฆษณาหาลูกค้าผ่านช่องทางของ Facebook Messenger ได้โดยตรง ซึ่งมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อความจะถึงผู้ใช้งาน Facebook และยังสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาได้เหมือนๆกับการโฆษณาบน Facebook ได้อีกด้วย

ทั้งนี้หากเรามองถึงฝั่งของผู้ใช้งาน ก็อาจจะมีความรำคาญในการใช้งาน Messenger เกิดขึ้นก็เป็นได้ ถึงแม้ว่าฝั่งของผู้ลงโฆษณาจะมีการตอบรับดีก็ตาม อย่างไรก็ตาม Facebook อาจจะต้องคำนึงถึงจุดที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้นด้วย

Related Posts