True IDC ผ่านการรับรอง Tier 3 แล้ว

ถ้าจะพูดถึง IDC ในประเทศไทย เราก็คงจะคิดถึงอยู่ไม่กี่เจ้า เช่น CAT IDC, CSLoxinfo, INET เป็นต้น และ IDC หน้าใหม่อย่าง True ก็เข้ามาเล่นตลาดนี้ด้วย ซึ่งล่าสุด True IDC ก็ได้ผ่านมาตรฐานการรับรอง EGA ในระดับ Tier 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการจะได้ระดับ 3 นั้น จะต้องประกอบไปด้วย

  1. ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
  2. มีอุปกรณ์สำรอง สามารถทำงานแทนกันได้ทันที (Redundant)
  3. มีระบบสำรองไฟ และมีแหล่งจ่ายไฟจากหลายที่
  4. อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง ทนต่อการใช้งาน 24/7/365

Related Posts