Microsoft ปรับโครงสร้างฝ่ายขายใหม่ เน้นขายคลาวด์

แหล่งข่าวรายงานว่า Microsoft มีการปรับโครงสร้างแผนกการขายใหม่ โดยจะเน้นขายบริการคลาวด์ให้มากขึ้น ดังนั้นอาจส่งผลให้มีการปลดพนักงานนับพันได้ โดย Microsoft ให้เหตุผลว่าปัจจุบันบริการประเภทคลาวด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ Microsoft ก็ต้องการจะนำทรัพยากรของบริษัทมาพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์ให้มากขึ้น และจะเน้นการขายแบบสมัครสมาชิกแทนการขายไลเซนส์แบบซื้อขาดของ Windows หรือ Office ให้คนทั่วไป ด้วย

Related Posts