Amazon ตั้งเป้าจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดัง 15 แห่งในสหรัฐฯ ภายในปีนี้

Amazon's solar rooftop initiative powers up

ปัจจุบันจะเห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อย่างเช่น Google ที่ขึ้นแท่นในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ และที่กำลังจะตาม Google มาก็ได้แก่ Amazon เพราะมีแผนจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้มากที่สุด ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดังเก็บสินค้าของตัวเอง ซึ่งในปีนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะติดตั้งให้กับโกดัง 15 แห่งในสหรัฐฯ ให้ได้ หากทำได้จะสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานได้ถึง 80% ของความต้องการการใช้พลังงานในคลังเก็บสินค้านั้นเลยหละ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าจะติดตั้งให้ศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 อีกด้วย

Related Posts