วิธีตั้งค่า Dropbox ไม่ให้มีผลกระทบกับอินเตอร์เน็ต (จำกัดความเร็ว)

ผู้ใช้งานหลายๆท่านที่ใช้งานโปรแกรมประเภท Cloud Storage อยู่ก็จะเจอปัญหาเรื่องของทำให้อินเตอร์เน็ตช้าบ้างเป็นบางเวลา เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมีการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลนั้นอัพเดตไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นๆ

สำหรับวิธีการตั้งค่าโปรแกรม Dropbox ให้ทำการ Limit ความเร็วสามารถทำการตั้งค่าได้ที่เมนู “Bandwidth” กำหนดความเร็วที่เราเห็นว่าสมควรได้เลย

Dropbox Limit Download and Upload

Related Posts