ประโยชน์ของโซเชียลเน็ตเวิร์คด้านการติดตามข่าวสาร

Social-Network

ถ้าจะกล่าวถึงยุคสมัยก่อนกับสมัยนี้ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะสมัยก่อนกว่าข้อมูลข่าวสารจะมาถึงเราต้องใช้เวลานานพอสมควร และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารก็มีน้อยมาก แต่ปัจจุบันมีช่องทางให้เราสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากมายหลายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละช่องทางอาจจะไม่เหมือนกันจนทำให้สับสนว่าควรจะเชื่อจากใครดี นับได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คมีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากในการติดตามข่าวสาร แต่ก็ควรเลือกรับรู้ข่าวสารที่ได้กลั่นกรองมาอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์คด้านการติดตามข่าวสารอย่างแท้จริง

Related Posts