ธนาคารฮ่องกงจะเริ่มใช้การยืนยันตัวตนด้วยเสียงแทนรหัสผ่านแล้ว

จากที่ Hong Kong Monetary Authority หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารฮ่องกง ได้ปรับแนวทางการยืนยันตัวตนจากการใช้รหัสผ่านมาใช้เทคโนโลยีโอเมตริกซ์ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ, รูม่านตา หรือการใช้เสียง เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดธนาคารฮ่องกงก็เริ่มจะใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยเสียงแทนรหัสผ่านแล้ว โดยเริ่มจาก Citi ก่อน

Citi จะเริ่มให้บริการลูกค้าโดยการยืนยันตัวตนด้วยเสียงในสัปดาห์หน้า โดยเริ่มให้บริการที่ ฮ่องกง, ไต้หวัน, และออสเตรเลีย ส่วนจีนจะตามมาในภายหลัง Citi บอกว่าการให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยเสียง จะช่วยลดระยะเวลาทำรายการลงได้ 45 วินาทีในแต่ละการโทรติดต่อ เนื่องจากระบบจะสามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าได้ภายใน 15 วินาที ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างมาก และยังเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและทางธนาคารเองด้วย

Related Posts